Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2012.02.09 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHIVÓ - Zalakaros-Zalamerenye Együttes ülése , MEGHIVÓ - Zalakaros Képviselőtestület

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2/A napirend - Határozat 2012-2015. közötti időszakban az Önkormányzati adósságkezelésre

A napirend dokumentumai:

2/B napirend - Zalakaros Város Önkormányzata költségvetési és zárszámadási rendeleteinek tartalmi (szerkezetének, mellékleteinek) meghatározásáról

A napirend dokumentumai:

2/C napirend - Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének megállapítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Közműfejlesztési Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Kitüntetésről szóló Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - 2012. évi Közbeszerzési Terv megállapítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - A köztisztviselők 2012. évi teljesítményértékelésének alapját képező követelmények meghatározása

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Közoktatási intézménybe 2012/2013. tanévre beiratkozás időpontjának meghatározása, létszámelemesről döntés

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Tájékoztató a térítési díjakról

A napirend dokumentumai:

9. napirend - A helyi rendezési terv megújítására vonatkozó ajánlattételi felhívások jóváhagyása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Behiákpuszta nyugati részének helyzete (Diófa, Viola, Futrinka utcák, stb.)

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Ötletpályázat kidolgozása szökőkút megtervezése érdekében

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Az önkormányzati lakáshelyzet, illetve lakbérek sorsának rendezése érdekében un. otthonteremtő program kidolgozásáról döntés

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Lakossági Fórum

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Képújság korszerű működtetése feltételei felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

15. napirend - LED-es pályázat kapcsán partnerségi megállapodás aláírása

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Horváth-Magyar pályázaton való részvételről döntés

A napirend dokumentumai:

17. napirend - NAPÁVA Kft hozzájáruló nyilatkozat iránti kérelme – házi segítségnyújtás szolgáltatás

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Pályázati felhívás civil szervezeteknek

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Keretszerződések pályázati felhívásáról döntés

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Zalakaros város közigazgatási területén általános ingyenes parkolási lehetőség bevezetésének vizsgálata

A napirend dokumentumai:

21. napirend - TE üzleti terve

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

22. napirend - Sport Hotel üzemeltetéséről döntés

23. napirend - Club Karos kérelmének ismételt megtárgyalása

24. napirend - Haszonbérleti szerződésről döntés

25. napirend - Karos Médium Market Kft. kérelme

26. napirend - A szennyviztisztitó telephez kapcsolódó nyárfás eladására beérkezett ajánlatokról döntés

27. napirend - Vizmü irányítástechnikai rendszerére kiirt közbeszerzési eljárás lezárása

28. napirend - Gránit Zrt. által tett önkormányzati határozatok végrehajtásáról beszámoló

29. napirend - Karos Park Kft. ügyvezető 2011. évi prémiumfeltételei értékelése

30. napirend - Szolgálati lakás iránti kérelem

Nyílt ülés

31. napirend - Iskola költségvetésének elfogadása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

32. napirend - Összesitett bizottsági javaslatok

33. napirend - Tömöritett mappa