Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2013.10.24 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - 2014. évi ellenőrzési terv megállapítása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Helyi környezet védelméről szóló 15/2004. (IV.21.) Ör. módosítása

3. napirend - Karácsonyi diszkivilágitás ajánlatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

4. napirend - Piacüzemeltetési Szabályzat módosítása

5. napirend - Zalakaros 273. hrsz-u ingatlan értékesítésre pályázat kiírása

Nyílt ülés

6. napirend - Zalakarosi hulladékudvar kialakítása

7. napirend - KEOP-1.1.1/C/13 kódszámú pályázat benyújtása – települési szilárd hulladék-gazdálkodási rendszerek eszközparkjának fejlesztésének, informatikai korszerűsítésének támogatása tárgyában

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

8. napirend - „Középiskolai tanulmányi ösztöndíj”- pályázatok elbírálása

Nyílt ülés

9. napirend - „OCR” (SI-HU-2-2-016) projekt keretében LED lámpatest felszerelésére beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Egyéb ügyek

Zárt ülés

10/1 napirend - Zalakaros, 3369 hrsz-ú ingatlan értékesítése

10/2 napirend - Járási Hivatallal megkötött megállapodás 2.sz. módositása

10/3 napirend - Téli átmeneti közfoglalkoztatás

11. napirend - ÜGYRENDI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVE

12. napirend - PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYVEI