Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2013.09.30 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz csatlakozás

2. napirend - Zalakaros város teljes közigazgatási területére kiterjedően a településfejlesztési koncepció és a település rendezési eszközök felülvizsgálata

3. napirend - Egyéb ügyek