Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2013.09.12 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Beszámoló a 2013. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről (határidő: 2013. 09. 15.)

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Helyi adókról szóló 10/2001. (VIII.01.) Ör. módosítása (116/2013.(VI.13.)kt.hat.)

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Közösségi együttélés szabályaira vonatkozó Ör.

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Zajrendelet módosítása

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Adósságkeletkeztetési szándékról, az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célról és az ügyelet várható értékéről tájékoztatás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

7. napirend - Város Bora 2014. évi árának megállapítása (65/2013.(IV.18.) kt. hat.)

Nyílt ülés

8. napirend - Idősek Klubja felmérésének és a hely kialakításának lehetősége

A napirend dokumentumai:

9. napirend - OCR” (SI-HU-2-2-016) projekt keretében LED lámpatest beszerzésre beérkezett ajánlatok elbírálása

A napirend dokumentumai:

10. napirend - Tó részvételi szakaszra beérkezett ajánlatok elbírálása

Zárt ülés

11. napirend - Termáltó és Ökopart üzemeltetése

Nyílt ülés

12. napirend - Templom terület ügye (Vagyonrendelet módosítása, Terület megosztás)

A napirend dokumentumai:

13. napirend - Finanszírozási megállapodás orvosi ügyelet működtetésére

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Hársfa utcai lakók kérelme

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Ingatlan felajánlása megvételre

A napirend dokumentumai:

16. napirend - 2014. évi villamos energia beszerzésre beérkezett ajánlatok értékelése

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

18. napirend - Közösségi Ház építése

Nyílt ülés

19. napirend - Tájékoztatás intézményvezetői pályázat eredményéről

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Norvég alapban való részvétel

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány kérelme TAO pályázati önrész biztosításához

A napirend dokumentumai:

22. napirend - Egyéb ügyek

Zárt ülés

23. napirend - TÖMÖRITETT ANYAGOK

24. napirend - Ügyrendi Bizottság jegyzőkönyve

Nyílt ülés

25. napirend - Beszámoló a KÖH 2013.évi költségvetésének I. félévi alakulásáról

A napirend dokumentumai: