Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2013.06.27 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Az Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 14/2004. (IV.21.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Helyi Esélyegyenlőségi Program

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Karos Park Kft. kérelme

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Nyári gyermekétkeztetés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

5. napirend - Csereerdősítéshez tulajdonrész vásárlás

Nyílt ülés

6. napirend - Zalakomár-Zalakaros kerékpárút ügye

A napirend dokumentumai:

7. napirend - LED-es ajánlatok értékelése

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Kilátó út egy részének („Bermuda háromszög”) belterületbe vonási ügye

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

9. napirend - Kistérségi busz (1 db) üzemeltetésre történő visszavétele a KLIK-től

Nyílt ülés

10. napirend - Tájékoztató az Idősek Klubja felmérésének és a hely kialakításának lehetőségéről

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Értéktár zalakarosi létrehozásáról döntés

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

12. napirend - Lakásépítési alap képzése munkáltatói lakásépítés és – vásárlás, valamint lakás felújítás, korszerűsítés támogatására

13. napirend - Egyéb ügyek

Nyílt ülés

13/1 napirend - Közösségi Ház Alapitó Okiratának megszüntetése

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

13/2 napirend - „Tervezési feladatok ellátása Zalakaros Város részére” tárgyú ajánlattételi felhívásra beérkezett ajánlatok elbírálása

13/3 napirend - Karos-Park KFT gépbeszerzése, lízingelése

14. napirend - Közösségi Ház tervezési ajánlat

15. napirend - TÖMÖRITETT