Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2013.06.13 napon tartott Soros ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Polgármester beszámolója

A napirend dokumentumai:

2. napirend - 2014. évi helyi adótételek megállapítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - A helyi zaj- és rezgésvédelmi szabályok megállapításáról szóló 21/2004. (VI.11.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

4. napirend - A helyi környezet védelméről, a közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 15/2004. (IV.21.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Zalakaros Város HÉSZ és Szabályozási Terv Termáltó és Ökopart

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Zalakaros Város HÉSZ és Szabályozási Terv módosítás 1-3 területek (Templomtér)

A napirend dokumentumai:

7. napirend - Zalakaros Város Településszerkezeti Terv módosítás Termáltó és Ökopart

A napirend dokumentumai:

8. napirend - Zalakaros Város Településszerkezeti Terv módosítás 1-3 területek (Templomtér)

A napirend dokumentumai:

9. napirend - Elismerések adományozása (MÁJUS 27-I ÜLÉSEN MEGTÁRGYALVA!)

10. napirend - Tájékoztató a közrend és a közbiztonság helyzetéről

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Óvodai, bölcsődei csoportlétszám meghatározása

A napirend dokumentumai:

12. napirend - Intézményfenntartó társulás társulási megállapodás felülvizsgálata Zalamerenye Község Önkormányzatával ( az iskola „kiszervezése” után önkormányzati fenntartásban működő intézmény társulási megállapodásának felülvizsgálata)

13. napirend - A 2014.évi villamos energia beszerzés előkészítése

A napirend dokumentumai:

14. napirend - Adósságkeletkeztetési szándékról, az adósságot keletkeztető ügylethez kapcsolódó fejlesztési célról és az ügyelet várható értékéről tájékoztatás

15. napirend - Zalakaros Közbiztonságáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Zalakaros Új Templomáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

17. napirend - Zalakaros Sportjáért Közhasznú Közalapítvány beszámolója

A napirend dokumentumai:

18. napirend - Új Közösségi Ház projektelőkésztő elképzelések

A napirend dokumentumai:

19. napirend - A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal épületének korszerűsítése

A napirend dokumentumai:

20. napirend - 2013. évi út felújítási munkák

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

21. napirend - Intézményátszervezéshez kapcsolódó döntések

Nyílt ülés

22. napirend - Árvízvédelemre támogatás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

23. napirend - Terembérlet összegének meghatározása

24. napirend - LEADER pályázat

Nyílt ülés

25. napirend - ZALAISPA Társulási Megállapodás

A napirend dokumentumai:

26. napirend - Családsegítés, gyermekjóléti feladatok ellátása 2014. január 1-től

A napirend dokumentumai:

27. napirend - Egyéb ügyek

Zárt ülés

28. napirend - ÖSSZESITETT

29. napirend - TÖMÖRITETT