Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2013.05.27 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - A 2013. évi Költségvetésről szóló Ör. I. számú módosítása

A napirend dokumentumai:

2. napirend - Az önkormányzati jelképekről, azok használatáról, valamint a településnév használatáról szóló 26/2004.(XI.26.) Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

3. napirend - Igazgatási szünet elrendelése

A napirend dokumentumai:

4. napirend - Városképi rendeletek

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Közterület használat rendjéről szóló Ör. módosítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

6. napirend - Elismerések adományozása („Zalakarosért” és Zalakaros Közszolgálatáért”)

7. napirend - 2013. évi önkormányzati kitüntetés adományozása („Kiváló Tanuló” díj)

8. napirend - Gránit Zrt. vérigazgató 2013. évi prémiumfeltételei meghatározása

Nyílt ülés

9. napirend - Új önkormányzati intézmény létrehozása

10. napirend - Új közösségi ház építésére vonatkozó elvi döntések meghozatala

A napirend dokumentumai:

11. napirend - Központi orvosi ügyelet költségeihez hozzájárulás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

12. napirend - Lakáshasználati kérelem

13. napirend - Lakáscélú támogatás iránti kérelem

Nyílt ülés

14. napirend - LED-es közvilágítás beszerzése és elektromos telepítése

A napirend dokumentumai:

15. napirend - Kulturális Egyesület létrehozása

A napirend dokumentumai:

16. napirend - Cey- Bert Róbertné harangláb felújítási kérelme

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

17. napirend - Termáltó és Ökopart (Ingatlanügy-Üzemeltetés)

Nyílt ülés

18. napirend - Termelői piacon árusítók kérelme

A napirend dokumentumai:

19. napirend - Forgalmi rend változás (Rendezvénytér)

A napirend dokumentumai:

20. napirend - Zalakomár-Zalakaros kerékpárút ügye

A napirend dokumentumai:

21. napirend - Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának felülvizsgálata

A napirend dokumentumai:

22. napirend - TE és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

23. napirend - „Cycle in a network” (HUHR/1101/1.2.2/1007) projektben megrendezésre kerülő „Tour de Zalakaros” családi bringatúra és országúti kerékpáros maraton szervezésére beérkezett ajánlatok elbírálása

24. napirend - Tervezésekre vonatkozó ajánlati felhívás (Rendezési Terv és egyéb tervezési feladatok)

Nyílt ülés

25. napirend - Javaslat a Zala Megyei Rendőr-főkapitányság Zalakaros Város Önkormányzatával fennálló bérleti szerződésének módosítására

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

26. napirend - Térfigyelő kamera rendszer kiépítése Zalakaroson

Nyílt ülés

27. napirend - Egyéb ügyek

Zárt ülés

28. napirend - ÖSSZESITETT ANYAG

29. napirend - TÖMÖRITETT

30. napirend - Többlettervezési feladatok - tó

31. napirend - PÜ biz. JKV