Képviselőtestületi ülések

Meghívó, jegyzőkönyv, napirendek, előterjesztések a kiegészítő anyagokkal a Képviselőtestület 2013.03.28 napon tartott Soron kívüli ülésére

Az ülés meghívója: MEGHÍVÓ

Napirend

Nyílt ülés

1. napirend - Zalakaros város teljes közigazgatási területére kiterjedően a településrendezési eszközök felülvizsgálatára, módosítására vállalkozási szerződés keretében

A napirend dokumentumai:

2. napirend - OCR pályázatok – beérkezett ajánlatok elbírálása

Zárt ülés

3. napirend - Ajánlati felhívás számlavezető pénzintézetek részére

Nyílt ülés

4. napirend - Polgármester illetményének módosítása

A napirend dokumentumai:

5. napirend - Hozzájárulás rehabilitációs szakmérnök bevonásához a NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító számu „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthely és a zalakarosi kistérségben” című pályázatban

A napirend dokumentumai:

6. napirend - Hozzájárulás ideiglenes forgalomkorlátozásra vonatkozó tervek elkészítéséhez a NYDOP-3.2.1/B-09-2010-0005 azonosító számu „Közösségi közlekedés komplex fejlesztése Keszthely és a zalakarosi kistérségben” című pályázatban

A napirend dokumentumai:

7/1 napirend - Közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra pályázat benyújtása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

7/2 napirend - Projektmenedzsmentre ajánlat kérés

7/3 napirend - Termáltó és Ökopart kiviteli terv tervezési díj változás

Nyílt ülés

7/4 napirend - Zalakarosi Óvoda, Bölcsőde és Könyvtár alapító okirat módosítása

7/5 napirend - Zalaispa Zrt. inert hulladékok elszállításával kapcsolatos kérelme

A napirend dokumentumai:

7/6 napirend - Hozzájárulás a Zalakaros Kistérség Többcélú Társulás 2013. évi működési költségeihez

A napirend dokumentumai:

7/7 napirend - Új Településrendezési Terv készítésének kezdeményezése és partnerségi rend megállapítása

A napirend dokumentumai:

Zárt ülés

8. napirend - TÖMÖRITETT ANYAGOK