Főoldal » Programok » Felavatták a megújított háborús emlékművet
Felavatták a megújított háborús emlékművet

Béres János szobrászművész alkotását maga a művész újította meg, az emlékművet Novák Ferenc polgármester és Czirákiné Pakulár Judit alpolgármester adta át.

 

Az ünnepséges a polgármester elmondta: a felújításra a Közép-és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt pályázat keretében került sor, melyen Zalakaros 1,2 millió forint támogatást nyert, az önkormányzat önrészként 250 ezer forintot vállalt.  A megújításhoz kapcsolódott temetőben lévő, rossz állapotú első és második világháborús fejfák  felújítása, a zománctáblák cseréje, felragasztása, valamint a síremlékek tisztítása, melyet a Fidesz helyi szervezetének javaslatára végzett el a város, és melyre ugyancsak 250 ezer forintot biztosított.  

- Az első világháborúban közel 900 fős településből 32 karosi katona halt hősi halált, míg a második világháború áldozatainak száma 31 fő. A családok emlékeznek halottaikra, a katonákra. Őrzik a megfakult fényképeket, a megsárgult tábori levelezőlapokat, az írásos feljegyzéseket.

A családi emlékezet mellett fontos a kollektív emlékezet is.

Tiszteljük azokat az embereket, akik életüket adták a hazáért, de fontos, hogy lássuk a béke jelentőségét is. Azt, hogy mi több mint 70 éve nem találkoztunk hazánkban közvetlenül a háborúval és annak minden borzalmával.

Hősi halottaink példája és áldozatvállalása arra emlékeztet bennünket, hogy óvjuk és becsüljük meg a hétköznapok biztonságát és csendjét, a napi kis örömöket. Az emberiség bölcsessége győzedelmeskedik agresszív természete felett. A kívánt fejlődést csak az egymás iránt érzett kölcsönös tisztelet, hagyományaink, kultúránk kölcsönös megbecsülése segítheti elő – mondta beszédében a polgármester.

Ünnepi beszédét követően dr. Háda László római katolikus plébános és Kovács István református lelkész áldotta meg az emlékművet, majd a Móra-iskola és a Dalárda-Vegyeskar műsora és koszorúzás zárta az avatást.