Főoldal » Programok » Elfogadták a város költségvetését
Elfogadták a város költségvetését

A költségvetés jelentős fejlesztésekre ad lehetőséget Zalakarosnak, ugyanakkor körültekintő, takarékos gazdálkodásra is kötelez, mivel a város és hivatala, intézményei, idegenforgalmi egységei, működtetése se lehet rosszabb színvonalú, mint eddig. A takarékos gazdálkodás mellett minden önkormányzati működtetésnél, beszerzésnél költséghatékony munkára lesz szükség, és figyelemmel kell lenni a beruházások esetében az építőipari árak elrugaszkodását is, úgy, hogy a támogatási összegek nem nőnek – fogalmazott a büdzsé vitája során Horváth Vencel, a gazdasági bizottság elnöke. Felhívta a figyelmet arra is, hogy bár az idei évre vonatkozóan újabb kormányzati normatív elvonások nem történtek, a város egy főre eső magas iparűzési adóbevételei miatt a fenntartásokhoz (a zöldterület gondozáshoz, közvilágítás fenntartáshoz, egyéb kötelező önkormányzati feladatokhoz, lakott külterületekkel kapcsolatos feladatokhoz) sem kap normatív támogatást Zalakaros. A pénzbeli szociális ellátásokat az egy főre jutó magas iparűzési adóönerő miatt szintén nem támogatja a központi költségvetés.

 A képviselő-testület által elfogadott költségvetési rendelet szerint városunk állami támogatásként összesen 369 millió 330 ezer forint önkormányzati működési támogatással számolhat.

Sikeres pályázatoknak köszönhetően a város több mint 1 milliárd 24 millió forint pályázati támogatást nyert el. A pénzügyi ütemezés szerint az idei 2018. évben a fejlesztési célú támogatás összege 569 millió 645 ezer forint, melyet kiemelt célokként a behiáki iparterület fejlesztésére, kerékpárút felújítására, részben új nyomvonalon való vezetésére, napelemes rendszer kiépítésére, gyógyhelyi központ kialakítására, belterületi út- és járdafelújításokra, valamint a Civil Ház bővítésére tud fordítani az önkormányzat. Az új gyógyhelyi központ építése miatt a sportpályát ki kell telepíteni, de jelenleg az valószínűbb, hogy saját forrásból kell ezt megoldani. A Városházától Garaboncig húzódó kerékpárút fejlesztés nagyon fontos részeként a település „ófalu” részén - azaz a Petőfi utcában, részben a Fő úton - megvalósíthatja az önkormányzat az ivóvíz vezeték cseréjét, a Petőfi, Fő utca nyugati oldalán az árkok lefedését saját forrásból, mely által egy egészen új, modern és rendezett megjelenést kaphatna az utcák.

A gazdasági bizottság elnöke hangsúlyozta: a kerékpárút és gyógyhelyi központ fejlesztések konkrét számadatainak megismeréséig egyéb fejlesztések nem indíthatók, éppen az építőipari árak jelentős átalakulása miatt. Ezt a bizottsági álláspontot a képviselők elfogadták, így a városi fejlesztések ezen elvek szerint történhetnek.

Horváth Vencel elmondta: ebben az évben bérfejlesztésekre is lehetőség nyílik. Önkormányzati hivatalban átlag 10%-os, a Közösségi Ház esetében 12 %-os, az óvoda és bölcsőde intézményen belül működő konyhánál 10,1 %-os bérfejlesztés valósulhat meg. Az óvoda és bölcsőde dolgozóinak bérfejlesztése központi költségvetési forrásból valósul meg, melyre az önkormányzatnak ráhatása nincs, ám a városi költségvetésből a normatíván felül 30 millió forinttal járul hozzá az intézmény működtetéséhez.  A  Karos-Park Kft-nél szintén tíz százalékos bérfejlesztés valósul meg idén, a cég összeses 137 millió 431 ezer forint értékben végez szolgáltatást az önkormányzat számára. 72 millió 500 ezer forint támogatással számolhat 2018-ban a két turisztikai szervezet, amely 12 millió 500 ezer forinttal magasabb az előző évinél. A turisztikai nonprofit kft. 51 millió forint, az egyesület 21,5 millió forint támogatásban részesül.

Pályázati forrásból a belterületi utak, járdák felújítására 14 millió 259 ezer forint jut ebben az évben – mondta Benkőné Gulyás Edit, a humánpolitikai bizottság elnöke. Kiemelte a könyvtár kétmillió forint értékű fejlesztési lehetőségeit, valamint a kulturális csoportok pályázaton nyert támogatását, illetve a Kisfaludy-program keretében megvalósítható fejlesztéseket.

Az ellátottak pénzbeli juttatására 7,5 millió forintot tervezett az önkormányzat – derül ki a költségvetési rendeletből. A lakosság azon rétegének, akiknek a szemétszállítási díjfizetés megélhetési gondot okoz, a szociális rendszer keretében gondoskodnak a szemétszállítási díjfizetés fizetés támogatásáról.

A Bursa ösztöndíjhoz 300 ezer forint támogatási keretet biztosítottak.  A fizető-vendéglátással foglalkozó szobakiadók minősítésének támogatása 3 millió forintos alap áll rendelkezésre. A non-profit szervezetek (ide értve a sportegyesületeket is) év közben pályázat útján kaphatnak támogatást. Erre a célra összesen 15 millió forintot különítettek el.

A költségvetés 255 millió 713 ezer forint tartalékot tartalmaz, melyből az általános tartalék 38 millió 909 ezer 690 forint, céltartalékként megjelölt tartalék 216 millió 802 ezer 818 forint.

A kiemelt célokon felül, valamint a céltartalékban tervezett kerékpárút, valamint a gyógyhelyi központ pályázat 2019. évi önrészén kívül, év közben bármelyik cél elhagyható, illetve előirányzat átcsoportosítható a képviselő-testület döntése szerint, a kiemelt célok megvalósítása érdekében.

Fejleszteni szeretné az önkormányzat az óvodában, bölcsődében az udvari játékokat, az alattuk lévő ütéscsillapítást; számítástechnikai és egyéb a működéshez szükséges eszközök beszerzését tervezik. Különítettek el összeget a kertmozi tető felújítására, és az iskola lapostető felújítására is, utóbbi esetében a fenntartó intézménnyel is tárgyalásokat kívánnak folytatni.