Tisztelt Lakosság!

 

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete 23/2011. (VI.10.) önkormányzati rendeletével a középfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató fiatalok támogatására

tanulmányi ösztöndíjat alapított.

 

A rendelet hatálya középfokú közoktatási intézményekben- gimnázium, szakgimnázium, szakközépiskola – (továbbiakban középiskola) tanulmányaikat nappali tagozaton folytató, zalakarosi lakóhellyel rendelkező, életvitelszerűen a lakóhelyen tartózkodó, kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tanulókra terjed ki.

 

Az ösztöndíj támogatásban részesülhet

a.) a gimnáziumban tanulmányokat folytató tanuló

b.) szakgimnáziumban tanulmányokat folytató tanuló

c.) szakközépiskolában tanulmányokat folytató tanuló,

d.) az az érettségizett tanuló, aki tanulmányait az érettségit követő szakképzési évfolyamon szakgimnáziumban folytatja tovább,

és aki kiemelkedő tanulmányi eredményt ért el.

 

Középiskolai tanulók esetében a 9. osztály első félévében az általános iskola 7-8. évfolyamain kapott bizonyítvány tanév végi tanulmányi átlagait kell figyelembe venni.

Az átlagba minden beírt tantárgy eredménye beleszámít, beleértve ebbe a magatartás és szorgalom osztályzatokat is.

 

Azon tanulók esetében, akik a 9. osztály első félévére nem közvetlenül az általános iskolai tanulmányok befejezését követően iratkoznak be, vagy középfokú oktatási intézményben folyamatban lévő tanulmányaikhoz kérik a támogatást a megelőző tanévben, a középfokú oktatási intézményben kapott bizonyítvány félévi és tanév végi tanulmányi átlagait kell figyelembe venni.

 

Minden további félévben az előző félév tanulmányi átlagát kell figyelembe venni, beleértve ebbe a magatartás és szorgalom osztályzatokat is.

 

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselőtestülete – a Pénzügyi, Városüzemeltetési, Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottság javaslatát figyelembe véve - Középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatásról és az ösztöndíj mértékéről a benyújtási határidő lejártát követő első testületi ülésen, legkésőbb azonban két hónapon belül dönt.

 

Középiskolai tanulmányi ösztöndíj támogatás havi alapösszege, a tanulmányi eredmény alapján százalékos mértékben megállapított, alapösszeghez viszonyított mértéke és összege:

 

Havi alapösszeg: 10.000 Ft

 

Az ösztöndíj mértéke és összege a tanulmányi eredmények szerint

 

Szakközépiskola

 

tanulmányi eredmény

ösztöndíj alapösszeg %-ában

ösztöndíj Ft-ban

4,71-5,00

100 %

10.000 Ft

4,50-4,70

75 %

7.500 Ft

 

Szakgimnázium

 

tanulmányi eredmény

ösztöndíj alapösszeg %-ában

ösztöndíj Ft-ban

4,71-5,00

100 %

10.000 Ft

4,50-4,70

75 %

7.500 Ft

 

Gimnázium

 

tanulmányi eredmény

ösztöndíj alapösszeg %-ában

ösztöndíj Ft-ban

4,70-5,00

100 %

10.000 Ft

 

Kérelem nyomtatvány itt található!

A kérelem beadási határideje: 2019. szeptember 16.

 

Zalakarosi Közös Önkormányzat